Alert: Your browser does not support full functionality of our app and you may experience certain errors. We recommend that you use Chrome, Firefox or Internet Explorer Edge instead.

La llengua enyorada

HISTÒRIES EN CATALÀ DE LA CATALUNYA NORD

  • 32
    Subscribers
  • 64.0
    monthly
  • 1289.95
    total

Introduction

Quim som?

Eugeni Casanova i David Valls 

Què fem?

Eugeni Casanova ha recorregut tots els vilatges de la Catalunya Nord cercant parlants de català nadius, és a dir, parlants que van adquirir la llengua catalana a casa i al carrer de forma natural, quan el català era llengua d'ús majoritari entre la població. D'aquesta recerca n'han sortit una colla d'entrevistes que David Valls ha seleccionat i editat. En aquestes, s'hi pot sentir parlar en rossellonès, capcinès, vallespirenc, cerdà i parlars de transició occitanocatalans. Hi podem apreciar aquestes varietats del català com també podem sentir com era la vida abans a la Catalunya Nord explicada pels seus protagonistes. 

Els informants són gent d'edat avançada i són els darrers parlants nadius de les varietats del català ja esmentades, pel que fa que aquests àudios siguin uns documents etnogràfics únics que posem a l'abast del gran públic, i que delectarà a filòlegs i lingüistes, així com  a qualsevol persona que tingui interès en la llengua catalana.  

El que farem és que anirem publicant les entrevistes editades de forma tan regular com puguem perquè els subscriptors les puguin anar sentint.  Tenim unes 400 entrevistes, pel que tenim corda per temps per anar-les oferint. Els enregistraments són de diverses durades i en alguns s'hi sent la veu del mateix Eugeni Casanova.

------------------------------
 
Eugeni Casanova va poder realitzar els viatges i les entrevistes gràcies a la col·laboració de la Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural, dirigida per Joan A. Argenter. 
© Institut d’Estudis Catalans, Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural, 2020 

Posts

Sorry, we couldn't load the results.